Kruipruimte onderzoek in Zwolle

In kruipruimtes heerst vaak een klimaat waar allerlei soorten houtaantastende insecten en schimmels zich goed kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook nog eens allerlei plaagdieren in kruipruimtes te vinden. Problematiek in ruimtes als deze ligt dan ook op de loer. Vochtproblemen in de kruipruimte of kelder kunnen al snel het gezonde binnenklimaat van de woning in gevaar brengen. Gevaren als deze wilt u uiteraard voorkomen! Met het uit laten voeren van kruipruimte onderzoek kunnen wij uw woning of kantoorpand in Zwolle grondig onderzoeken en de bevindingen overzichtelijk rapporteren. Zo weet u precies de status van de ruimte onder uw huis en kunt u eventuele problemen direct aan laten pakken.

Waarom moet ik een kruipruimte onderzoek uit laten voeren?

Vocht is vaak de oorzaak van problemen die zich in kruipruimtes en kelders voordoen. Hierbij kan gedacht worden aan schimmels, natrot en het optrekken van vocht richting de muren boven de begane grondvloer. Voordat problemen als deze aangepakt kunnen worden, moeten ze eerst in kaart gebracht worden. Dit is wat wij met kruipruimte inventarisatie doen! We stellen de problematiek vast en achterhalen de oorzaak van de problemen. Is er bijvoorbeeld sprake van een lekkage of komt er vocht uit de grond? Wij brengen dit alles volledig in kaart zodat in de vervolgstap de problemen zo effectief en efficiënt mogelijk verholpen kunnen worden.

Kruipruimte inventarisatie: wat houdt het in?

Het onderzoek dat wij uitvoeren is een volledig onafhankelijk onderzoek, waarbij o.a. gekeken wordt naar vocht, schimmels, aantastingsprocessen en andere oorzaken van de problemen. Daarnaast wordt de omvang van de schade in kaart gebracht en worden de benodigde acties op de korte en lange termijn vastgesteld. Tijdens de inspectie worden er, indien nodig, metingen verricht. Deze meetgegevens zullen uiteindelijk ook in de rapportage worden verwerkt. Eventuele bijzonderheden worden op foto vastgelegd en in de rapportage opgenomen. Wanneer u een kruipruimte onderzoek uit laat voeren bij uw huis of kantoorpand in Zwolle, dan krijgt u van de bevindingen een uitgebreide rapportage. In deze rapportage worden de volgende dingen behandeld:

 • Hoe is de kelder opgebouwd (metselwerk of beton)?
 • Waaruit bestaat de vloer (is het een gestorte betonvloer of een gemetselde vloer)?
 • Is de vloer voorzien van een cementdekvloer?
 • Staan er technische installaties opgesteld in de kelder?
 • Staat er water op de vloer?
 • Is er sprake van stromende lekkage?
 • Is er lekkage rondom een doorvoering?
 • Staan er tussenwanden in de kelder?
 • Lekt de kelder alleen van uit de kim?
 • Is er een opstorting aanwezig tot boven de kim?
 • Zijn de wanden afgewerkt met een stuclaag?
 • Is er een verfsysteem aangebracht op de stuclaag?
 • Is dat een vochtregulerende verf of sluit deze af?
 • Zijn er als gevolg van het hoge vochtpercentage in de kelder schimmels ontstaan?
 • Zijn dit oppervlakte schimmels of houtaantastende schimmels?
 • Hoe de problemen kunnen worden opgelost, en door middel van welke methode.
 • Wat de afmetingen van de te behandelen oppervlakten zijn.
 • Wat dat mag gaan kosten.
 • Hoe lang u op de uitgevoerde werken garantie krijgt.

Bij calamiteiten of geschillen voeren wij tevens een contra-expertise uit. Lees hier hoe dit precies in zijn werk gaat en wat er in het onafhankelijke rapportage allemaal aan bod komt.

“Naast een uitmuntende kennis en ervaring op zijn vakgebied, blinkt de heer Noordberger uit in zijn onafhankelijkheid. De analyses die hij maakt, verwoord hij in een complete rapportage (met beeldmateriaal en metingen) die de kern van het probleem raakt en geeft hij onafhankelijke adviezen om deze problemen adequaat op te lossen. Daarnaast verzorgt hij de nacontrole op de uitgevoerde werkzaamheden.”

Onafhankelijk onderzoek

De onderzoeken die wij uitvoeren zijn altijd volledig onafhankelijk. Zo bent u er van verzekerd dat u een deskundig en oplossingsgericht rapport ontvangt waarin de volledige situatie van uw woning of pand in Zwolle beschreven staat. Het rapport bevat tevens een werkbestek en kostenindicatie. Na het onderzoek laten wij u niet aan uw lot over. Indien gewenst kunnen wij u volledig voorzien in het begeleiden, controleren én het opleveren van het werk.

Particulier en zakelijk in Zwolle en omstreken

Wij voeren kruipruimteonderzoeken uit voor particulieren in Zwolle en omstreken én voor meerdere woningen en/of complexen. We bedienen dus zowel de particuliere als zakelijke klant. Geen project is ons te gek; van simpele, kleine inspecties tot grote projecten waarbij een geheel appartementencomplex onderzocht moet worden.

Wilt u als gemeente, woningbouwvereniging of verzekeraar grootschalige inspecties uit laten voeren? Vermoed u zwammen in uw huis of schimmel op de muur? Ons ervaren team van deskundigen pakt graag uw project aan. Hier vindt u een lijst met opdrachtgevers waar Nedon projecten voor heeft uitgevoerd.

Snel actie ondernemen

Vermoed u iets verdachts of heeft u iets in uw huis gesignaleerd waarvan u denkt dat het niet in orde is, dan wilt u dat hier snel actie op wordt ondernomen. Nedon Adviesburo komt direct in actie bij acute problemen in Zwolle en omgeving! Wij bieden u snel een vakkundige oplossing zodat u het probleem op tijd kunt aanpakken. Neem vandaag nog contact met ons op door middel van het onderstaande formulier.

Je gegevens


Hoe kunnen we helpen?