Zwaminspectie

Heeft u last van zwammen in (de kelder van) uw woning of kantoorpand? Dat is enorm vervelend, want zwammen kunnen veel schade aanrichten. Gelukkig bent u bij Nedon Adviesburo aan het juiste adres om een goede oplossing te vinden. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in zwammen, vocht en alles wat daarmee te maken heeft en kunnen een professionele zwaminspectie uitvoeren en het werk vervolgens begeleiden, controleren en/of opleveren!

  • Materiële en financiële schade
  • Instortingsgevaar

  • Gezondheidsrisico’s

Zwammen

Zwammen kunnen enorm veel schade (zowel materiaal als financieel!) aanrichten aan de houten vloeren en andere houten onderdelen van uw woning of pand. Daarnaast kunnen zwammen ook de oorzaak zijn van verschillende gezondheidsklachten. En als er niets aan gedaan wordt, krijgen zwammen in de juiste omstandigheden vrij baan om verder te groeien en meer schade aan te richten. Laat daarom zo snel mogelijk een zwaminspectie uitvoeren, zodat de zwammen ook zo snel mogelijk weggehaald kunnen worden.

Vocht is het probleem

Zwammen zijn vaak het gevolg van een vochtprobleem, zoals een slecht geventileerde kruipruimte of een vochtige kelder. Door een inspectie uit te voeren, kunnen wij dit probleem constateren en een plan opstellen om het probleem te verhelpen. Zo wordt het probleem bij de oorzaak aangepakt, om vervolgens te kijken naar het oplossen en repareren van de schade. Vochtproblemen die vaak voorkomen zijn: onvoldoende ventilatie, lekkende dakgoten, daken, leidingen of rioleringen, scheuren in de gevels, en hoge grondwaterstanden.

“Naast een uitmuntende kennis en ervaring op zijn vakgebied, blinkt de heer Noordberger uit in zijn onafhankelijkheid. De analyses die hij maakt, verwoord hij in een complete rapportage (met beeldmateriaal en metingen) die de kern van het probleem raakt en geeft hij onafhankelijke adviezen om deze problemen adequaat op te lossen. Daarnaast verzorgt hij de nacontrole op de uitgevoerde werkzaamheden.”

Gezondheidsrisico’s

Zwammen en schimmels kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo zijn ze vaak de oorzaak van ademhalingsproblemen en/of irritaties aan de luchtwegen. Vooral astma- en longpatiënten en kleine kinderen kunnen hier last van krijgen. Vergeet daarnaast ook niet dat zwammen de integriteit van de houtconstructie aantasten, wat instortingsgevaar met zich meebrengt.

Neem vrijblijvend contact op!

Nedon Adviesburo is gespecialiseerd in het uitvoeren van zwaminspecties. Wij maken voor u een rapport op waarin de volledige situatie zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht. In dit rapport verwerken we direct een werkbestek en een kostenindicatie, zodat het probleem zo snel mogelijk opgelost kan worden. Wij kunnen u daarbij voorzien in zowel de begeleiding als de controle en uitvoering van het werk. Neem direct vrijblijvend contact op!