Zwaminspectie

Met een professionele zwaminspectie wordt het zwammenprobleem in uw woning of pand volledig in kaart gebracht, zodat het zo efficiënt en effectief mogelijk opgelost kan worden.

Houtworm bestrijden

Houtborende insecten zijn kleine beestjes, maar ze kunnen grote problemen veroorzaken. Wij brengen het probleem in kaart en helpen u de oplossing te vinden.

Schimmel in huis

Schimmels verdwijnen niet vanzelf en moeten bij de bron aangepakt worden. Door zowel de gevolgen als de oorzaak te achterhalen, zorgen wij ervoor dat de schimmel snel verwijderd wordt.

Vochtproblemen

Vocht kan uit veel verschillende hoeken komen en pas als de oorzaak bekend is, kan er een oplossing gezocht worden. Wij brengen de oorzaak in kaart, zodat het probleem snel opgelost kan worden.

Houtaantastende schimmels

Houtaantastende schimmels kunnen de sterkte van het hout flink doen afnemen en zelfs instortingsgevaar veroorzaken. Gelukkig bieden wij de oplossing.

Kruipruimte onderzoek

Veel vochtproblemen vinden hun oorsprong in de kruipruimte of kelder van uw woning of pand. Wij kunnen deze inspecteren en alle mogelijke problemen in kaart brengen.

Contra-expertise

Het beoordelen van werkzaamheden of inspecties van derden.

Combi-keuring

Een combi-keuring houdt in dat; zowel een zwaminspectie als een bouwkundige keuring door middel van één telefoontje geregeld kan worden.

Werkbegeleiding

Nedon kan voor u de werkzaamheden controleren, begeleiden en opleveren.

“Nedon biedt 10 jaar garantie op werkzaamheden die wij begeleiden.”

Inspectie en rapportage

Nedon inspecteert woningen, kantoorpanden, monumentale panden en overheidsgebouwen. De panden worden geïnspecteerd op aantastingen of schade veroorzaakt door zwammen, overige schimmels, insecten en capillair vocht. Zelfs bouwkundige problemen worden in kaart gebracht. Alle bevindingen worden gepresenteerd in een overzichtelijk rapport, waarin ook een eventueel werkbestek en advies verwerkt is. Ook veiligheidsaanbevelingen en een kostenindicatie kunnen worden gemaakt. Vervolgens kan Nedon voorzien in het begeleiden, controleren en opleveren van de nodige werkzaamheden.

Inspectie abonnementen

Om er zeker van te zijn dat uw woning of bedrijfspand constant in een goede staat verkeert, kunt u een inspectie abonnement bij ons afsluiten. Eventuele problemen worden hierbij in de kiem gesmoord, wat u veel geld kan besparen. Omdat wij onafhankelijk zijn, voeren wij geen herstelwerk of bestrijdingswerk uit en zijn we dus niet gebaat bij het vinden van problemen. Zo weet u zeker dat u, met een abonnement jaarlijks, een eerlijk rapport ontvangt.

Begeleiding en controle

Nedon kan de uitvoering van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zoals die zijn beschreven in de rapportage zowel begeleiden als controleren. Wij voeren dan directie op het werk en controleren het naleven van de veiligheidsvoorschriften en zien erop toe dat de uitvoerende partij de werkzaamheden verricht zoals overeengekomen. Zodra de uitvoerende partij meldt dat de werkzaamheden klaar zijn, gaan wij over op oplevering van het werk. Wij controleren het uitgevoerde werk en geven indien nodig aan waar verbetering noodzakelijk zijn. Door ons in te schakelen voor begeleiding en controle weet u zeker dat het noodzakelijke werk goed uitgevoerd wordt.

Projectmatige inspecties

Nedon voert voor woningcorporaties en VVE’s inspecties uit waarbij alle problemen in kaart worden gebracht; van kruipruimte tot kapconstructie. In de rapportage worden alle zaken omtrent mogelijke aantastingsprocessen beschreven, maar er wordt ook gekeken naar ventilatie, bouwafval, het milieu en meer. Naast inspectiewerk voeren wij ook begeleiding uit op het project en controleren wij de werkzaamheden. Zo krijgt iedere uitvoerende partij tekst en uitleg, zodat alle werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd en eventuele problemen verholpen en voorkomen worden.

Onafhankelijke inspecties

De inspecties die Nedon uitvoert, zijn altijd onafhankelijk. Wij voeren namelijk geen herstel- of bestrijdingswerkzaamheden uit en zijn dus totaal niet gebaat bij het vinden van eventuele problemen. Het enige wat wij willen, is dat u in een veilige en schone omgeving kunt wonen en/of werken. Daarom kunt u ons er altijd op vertrouwen dat we een eerlijk rapport van uw woning of pand opmaken.

Lezingen en overige

Nedon geeft ook lezingen voor diverse partijen. Daarnaast kunnen we ook optreden als getuige-deskundige en staan we altijd klaar om een second opinion te zijn. Ook het aanvragen of vergelijken van offertes kunnen wij voor u verzorgen (als wij de inspectie ook hebben uitgevoerd).