Met de term Huiszwam worden de grootste zwamverhalen opgehangen. Huiszwam is uiteraard de meest gevreesde soort, en tevens ook één van de bekendste soorten van de zwam die in Europa het meest voorkomt. Ook veel bedrijven die eigenlijk niks met zwam te maken hebben, vinden het interessant om daarover iets te roepen. Als er dan ook nog even een Latijnse naam bij geroepen kan worden, dan denkt men helemaal: “kijk die hebben er kaas van gegeten”. Over kaas gesproken: daar kunnen we ook wel het één en ander over schrijven, maar dan over het voorkomen van de schimmels.

De Huiszwam

De Huiszwam als soort is een houtaantastende schimmel (zwam). Houtaantastende schimmels zijn niks anders dan schimmels, die zoals het woord al zegt, hout aantasten. Eigenlijk komt het erop neer dat elke houtaantastende schimmel, hout aan kan tasten.

Enkele van de bekendere soorten zijn: Huiszwammen, Kelderzwammen, Plaatjeshoutzwammen, Eikenzwammen, Poederzwammen, Poriënzwammen. Maar waarom zwammen? Dit komt omdat er per zwam meerder soorten bekend zijn. Niet dat dat voor u als lezer interessant is, want het is niet van belang dat het “beestje” zwammetje Serpula Lacrimans, Serpula Himanthoïdes, Serpula aurea of Serpula minor heet. Zo kan ik zelfs nog wel even doorgaan. De lijst met namen is lang, en niet interessant voor u, maar dat is voor ons als deskundigen wel interessant, juist vanwege groei, kleuren en omstandigheden waarin de zwam wil overleven!

Oorzaak van de Huiszwam

WAAROM ontstaat er bij de één wel Huiszwam en bij de ander nou niet? Dat heeft allemaal te maken met de omstandigheden in kruipruimten, de bouwkwaliteit van de woning en werkzaamheden die reeds uitgevoerd zijn. Ook na het isoleren van kruipruimten of de onderzijde van begane grondvloeren kunnen problemen ontstaan met als gevolg het ontwikkelen van sporen van Huiszwam.

Onderzoek

Enkele factoren die we altijd zullen beoordelen en waar we naar kijken tijdens het onderzoek zijn de volgende: water zoals grondwater, doorslaande gevels, optrekkend vocht, lekkages, ventilatie, isolaties, verkeerd toegepaste bouwmaterialen, hoge luchtvochtigheid en temperatuurverschillen. Daarnaast zijn er nog tal van zaken waarop gelet moet worden.

Vertegenwoordigers of salesmanagers (klinkt duurder) weten soms goed hun product te verkopen. Kennis over Huiszwam is vaak niet voldoende omdat het hun vak ook niet is. De betere bestrijdingsfirma’s in Nederland houden hun kennis op pijl door ook hun kennis te delen. Zo hebben wij regelmatig contact met firma’s en worden zaken als regelgeving, bestrijdingsmiddelen en omstandigheden waardoor de Huiszwam zich heeft ontwikkelt gedeeld.

Terminologie voor de Huiszwam

Bruinrot, cellulose vernietigende schimmel, de huilende, instortingsgevaar, gezondheidsklachten vanwege overmatig spoorvorming, agressieve zwam, droogrot, Huiszwamprobleem, houtvochtwaarden, Echte huiszwam, Serpula lacrimans, Wood-decay Wood-verval, Huiszwam verwijderen, (doe dat niet zelf haal er echt een deskundige bij) onafhankelijk onderzoek, o dan moet u bij ons zijn!

Waar houden zwammen zich schuil?

De meeste zwammen worden ontdekt in de kruipruimten. Dat Huiszwam niet voor zou komen in kapconstructies of daken, is nou echt een zwamverhaal. Overal en altijd kan Huiszwam tot ontwikkeling komen. Altijd is er een vochtbron als hoofdoorzaak. De sporen van zwam / schimmels zijn daarnaast altijd en overal aanwezig.

Elk oppervlak of materiaal kan door Huiszwam worden besmet. Er is geen enkel product (met uitzondering van giftige producten voor de zwammen) waar een Huiszwam niet op tot ontwikkeling zou kunnen komen. In Nederland en Europa komen de Huiszwam en Kelderzwam echter het meest als bekende soorten voor. De minder bekende soorten zijn echter niet minder schadelijk voor gebouwen.

Een foto zegt meer dan 1000 woorden, heeft u twijfel over hetgeen u ziet, ook een online inspectie kan door ons worden verricht.

De wereld van zwammen is enorm. Ik heb u even een paar minuten mee mogen nemen in ons vak, waar wij ons elke dag in verdiepen. Ik bedank u voor uw tijd om dit even te lezen.

Vriendelijke groet,

Harry Noordberger

Veelgestelde vragen

Ik wil u nog wel wat kennis bijbrengen over groeiomstandigheden en soorten en wat er allemaal gebeurd, maar ik denk dat u liever zo snel mogelijk antwoord heeft op uw vragen.

Dat hangt van uw verzekering af, en of de oorzaak een lekkage is of een bouwfout. Bij vrijwel alle andere oorzaken, zal het antwoord nee zijn.
Dat hangt er vanaf of u een specialist bent. Bent u dit niet, probeer het dan ook niet zelf te doen. De kosten kunnen door verkeerde werkzaamheden of toepassingen totaal uit de hand lopen!
Ja dat kan, maar als u al roodbruine sporen aantreft in de woning, dan weet u eigenlijk al dat u een probleem heeft. De roodbruine paddenstoelen met witte randen of platte koeken roodbruin met witte randen zijn heel kenmerkend. Op google vindt u de mooiste foto’s van Huiszwam.
Dat kan zeker! Voornamelijk als u gevoelig bent voor schimmels en sporen in het algemeen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen gevoelig zijn voor Huiszwam.
Huiszwam tast hout aan, en kan metselwerk, beton en alles om hem heen besmetten. Huiszwam kan door zijn ontwikkeling over grote afstanden delen besmetten en uiteindelijk houten delen verwoesten.
Nee ook in schuren, gebouwen, woonboten en in tuinen komt Huiszwam voor. Huiszwam is zelfs ontdekt in het Himalaya gebergte.
Ja dat kan zeker, omdat Huiszwam in staat is om over grotere afstanden houten delen te besmetten.
Ja ook dat kan, door tijdig te controleren en goed te kijken naar zaken in uw woning die er eerst niet waren. Let daarbij ook op vering van de vloer, op kleurverandering van uw behang of voorzetwand, roodbruine stof op oppervlakken (sporen van de Huiszwam). Merkt u één van deze dingen op? Onderneem direct actie! Geurverandering of stankklachten kunnen kenmerken zijn van Huiszwam. Is er bij de buren iets gedaan aan de vloer, kruipruimte of dak? Dan is praten belangrijk; weet wat er speelt in uw omgeving en rondom uw woning.