Nedon Adviesburo

Posted by on dec 30, 2013 in Sliderteksten | 0 comments

Nedon Adviesburo

is een onafhankelijk advies buro gespecialiseerd in vocht, schimmels, insecten, zouten, aantastingsprocessen, stankproblemen en bouwfouten. Omdat Nedon een onafhankelijke kijk heeft op de situatie in uw pand,  weet u zeker dat u een onafhankelijk rapport krijgt waarin staat vermeld wat de situatie is in uw pand. Hier wordt dan een werkbestek en kostenindicatie in opgenomen. Nedon kan voorzien in het begeleiden, controleren en oplevering van het werk.