Projectmatig onderzoek

Nedon voert voor woningcorporaties en v.v.e.’s inspecties uit waarbij alle problemen in kaart worden gebracht, van kruipruimte tot kapconstructie.  De hieronder beschreven zaken worden altijd gecontroleerd en in een rapportage verwerkt.

Aantastingsprocessen die veroorzaakt worden door hout aantastende schimmels (zwam) hout borende insecten ( houtworm, boktorsoorten, bonte knaagkever, lyctus soorten enz.) worden beoordeeld op activiteit en of het hout van vloer of kapconstructie nog voldoende sterk is.

De ventilatie word gecontroleerd.

Of er bouwafval of ander materiaal zoals asbesthoudende producten, houtresten, of restafval van renovaties aanwezig is.

Hoe het milieu is in de huidige situatie, hiervoor kunnen wij metingen verrichten om bijvoorbeeld de relatieve luchtvochtigheid, houtvochtwaarden, dauwpunt, temperatuur, en Co2 vast te stellen.

Metingen voor langere perioden worden met regelmaat uitgevoerd, om het woongedrag van bewoners in kaart te kunnen brengen en vast te kunnen stellen of er een ander bouwkundig probleem in het pand of object aanwezig is.

Oorzaken vast te stellen over het ontstaan van schimmels in woningen is een vast onderdeel van onze werkzaamheden. Hoe deze zijn ontstaan, wat de oorzaken zijn van het ontstaan van schimmels, maar ook hoe men de problemen oplost of kan worden voorkomen voor de toekomst.

Projectmatig worden wij ingeschakeld om voor de lange termijn een oordeel te geven over vervangende werkzaamheden, en of isolatiewerkzaamheden. In een rapportage vermelden wij dan wanneer men dergelijke werkzaamheden zal moeten gaan uitvoeren en eventueel maken wij een indicatie van de te verwachten kosten.

Naast inspectiewerk voeren wij begeleiding uit op het project,  controleren wij de werkzaamheden, en geven wij tekst en uitleg aan uitvoerende partijen welke werkzaamheden nog gewenst zijn. Opdrachtgever krijgt van elk bezoek of controle een email of schriftelijke rapportage zodat u altijd op de hoogte bent van de gang van zaken. Uiteraard word alles in overleg met opdrachtgever uitgevoerd en zult u niet voor onverwachte kosten komen te staan.

Als het werk gereed is en wij een oplevering verzorgen word er altijd een sticker geplaatst in de meterkast, met hierop welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en welke firma deze heeft verricht.

Bij uitvoering van het werk volgens rapportage en zoals tijdens de begeleiding word besproken zal Nedon 10 jaar garantie afgeven op het vrij zijn van schade veroorzaakt door hout aantastende schimmels. Als onafhankelijk advies bureau zijn wij hierin de enigste.