Klanten

Nedon werkt voor de volgende opdrachtgevers

 • Rijksgebouwendienst
 • Provinciale diensten
 • Gemeenten
 • Woningbouwcoöperaties
 • Architecten
 • Aannemers
 • Vereniging van eigenaren
 • Beheerders van monumentale panden
 • Beleggers
 • Schade verzekering maatschappijen
 • Makelaars
 • Beheerders van Kerken
 • Beheerders van Molens
 • Als getuige deskundige voor rechtbanken
 • Particulieren

 

Inspecties uitgevoerd

 • Kerken
 • Stadhuis of gemeente huis
 • Musea
 • Theater
 • Kloosters
 • Woningbouwcoöperaties
 • Overheidsgebouwen
 • Molens

 

Kerken; totaal 168 stuks

Waaronder:

 • Martinikerk Groningen
 • Der aakerk Groningen
 • Nieuwekerk Groningen
 • Grote kerk   Leeuwarden
 • Sintjan Den Bosch
 • N.H.  kerken in  Franeker / Bolswart / Dokkum / Hindelopen / Joure / Sneek /  Workum / Tzumarrum / Wartena / Hoogezand /Raadhuis Balk / stadhuis Bolsward / stadhuis Franeker /stadhuis Workum /  Sneek /
 • Stadhuis Doesburg / Stadhuis Groningen /
 • Musea, Martena huis Franeker, scheepvaartmuseum Amsterdam, Historisch museum Leiden, museum Assen
 • Klooster ter Apel, klooster s,Heerenberg

 

Woningbouw coöperaties:

 • Nijestee Groningen
 • Lefier Groningen Emmen
 • Lefier Hoogezand/ Sappemeer
 • Noord west Friesland
 • Wold en Waard Leek
 • Ymere Amsterdam
 • De Alliantie Amsterdam
 • Woonconcept Meppel en Hoogeveen
 • Maasdelta groep Spijkenisse/Hellevoetsluis
 • De Dageraad Amsterdam
 • Rijswijk wonen Rijswijk
 • Gemeentelijk woningbedrijf Rotterdam
 • Gemeentelijk woningbedrijf Westvoorne
 • Woonborg Vries
 • Steelande Hoogkerk
 • Gemeentelijk woningbedrijf Leeuwarden
 • De Key Amsterdam
 • Wooncom Emmen
 • Acantus groep Veendam
 • Staedion Den Haag
 • Parteon Zaandam
 • Waterweg Wonen Vlaardingen
 • Woonbron Delfshaven
 • Metterwoon Vastgoed Den Haag
 • Rochdale Amsterdam
 • Elan Wonen
 • Mercatus
 • MVGM
 • Woningstichting Weststellingwerf
 • Wormer wonen

 

Overheids gebouwen

 • Rechtbank Dordrecht
 • Rechtbank Groningen
 • Rechtbank Assen
 • Stadshuis Groningen
 • Kanselarij der Nederlandse orden
 • Tweede kamer Den Haag
 • Eerste kamer Den Haag
 • Kabinet Der Koningin Den Haag
 • Ridderzaal
 • Gevangenenpoort Den Haag
 • Het Catshuis Den Haag
 • Jachtslot Het Loo
 • Paleis op de Dam Amsterdam
 • Scheepvaart Museum Amsterdam
 • Gebouw Justitie Den Haag
 • Raad van State Den Haag

 

Molens

 • Birdaard
 • Akkrum
 • Bolsward
 • Burgwerd
 • Burum
 • Kollum
 • Joure
 • Heerenveen
 • Haskerdijken
 • Grouw
 • Franeker