Diensten

Inspectie; van het object of pand, op aantastingen of schade veroorzaakt door hout aantastende schimmels (zwam) hout verkleurende of oppervlakte schimmels hout borende insecten (houtworm boktorsoorten bonte knaagkever of lyctus soorten. Tevens doen wij onderzoek naar capillair vocht, doorslaande gevels, vochtproblemen, of stankklachten. Bouwkundige problemen die tot gevolg kunnen hebben schade aan het object of pand worden ook in kaart gebracht. Ventilatie problemen of het isoleren van een object of pand kunnen ook een onderdeel zijn van de rapportage.

Rapportage; hierin word aangeven wat is geïnspecteerd, en de bevindingen van de inspectie. Indien er werkzaamheden noodzakelijk zijn zal er een werkbestek of advies in de rapportage worden vermeld. Hierna indien nodig welke middelen gebruikt mogen worden om het probleem of geadviseerde op te kunnen lossen. Veiligheidsaanbevelingen. En een kostenindicatie zal indien gewenst ook worden gemaakt.

Naast het uitgebrachte rapport kunnen wij ook indien gewenst de werkzaamheden begeleiden controleren en opleveren.

Nedon kan 10 jaar garantie afgeven op de werkzaamheden indien wij deze begeleiden.

Lezingen voor diverse partijen worden regelmatig gegeven.

Optreden als getuige deskundige.

Second-opinion.

Offertes vergelijken of voor de klant aanvragen, na de inspectie kan ook door Nedon worden gerealiseerd.