Sliderteksten

Nedon Adviesburo

Nedon Adviesburo

is een onafhankelijk advies buro gespecialiseerd in vocht, schimmels, insecten, zouten, aantastingsprocessen, stankproblemen en bouwfouten. Omdat Nedon een onafhankelijke kijk heeft op de situatie in uw pand,  weet u zeker dat u een onafhankelijk rapport krijgt waarin staat vermeld wat de situatie is in uw pand. Hier wordt dan een werkbestek en kostenindicatie in opgenomen. Nedon kan voorzien in...

Read More

zwaminspectie

zwaminspectie

Onafhankelijk en gespecialiseerd op vocht, schimmels/zwam, insecten, stankproblemen en bouwfouten. Daarnaast treden wij op als getuige deskundige bij geschillen. Tevens doen wij controle, begeleiding en oplevering van de geadviseerde werkzaamheden met hieraan gebonden 10 jaar garantie! Na de inspectie worden alle bevindingen in een rapportage benoemd.

Read More

Houtborende insecten

Houtborende insecten

zoals kleine houtworm, bonte knaagkever en diverse boktorsoorten. Deze kunnen schade aan uw  kapconstructie veroorzaken als deze actief zijn. Nedon controleert of er sprake is van activiteit en indien nodig welke behandeling noodzakelijk. Eventuele herstelwerkzaamheden worden ook opgenomen in de rapportage.

Read More

schimmel in de woning

schimmel in de woning

Schimmels die zich verspreiden in de woning door bijvoorbeeld ventilatieproblemen, bouwfouten, verkeerd toegepaste isolatie of woongedrag. Schimmels kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Schimmelsporen zijn altijd aanwezig, door een verandering in de woning kan er spontaan schimmel tot ontwikkeling komen. Als deze zich hebben ontwikkelt is het is niet altijd eenvoudig hiervan af te komen....

Read More

vochtprobleem

vochtprobleem

Hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning met als gevolg gezondheidsklachten. Nedon controleert de oorzaken, kijkt naar de gevolgen en geeft advies. In een rapportage word duidelijk aangegeven hoe de problemen opgelost kunnen worden en met welke middelen. Ook metingen voor enkele weken voor bijvoorbeeld woningcorporaties worden veel gedaan. In een rapportage worden de meetgegevens verwerkt en...

Read More

vocht in kruipruimten

vocht in kruipruimten

Hoog grondwaterpeil met als gevolg hoge stookkosten en mogelijkheid tot zwamaantasting.

Read More