Schimmels zijn altijd en overal

Posted by on okt 13, 2015 in Blog | 0 comments

Schimmels zijn altijd en overal om ons heen in de vorm van sporen

Door isolerende maatregelen, kierdicht maken van woningen en bouwfouten ontstaan omstandigheden die voor schimmels ideaal zijn om tot ontwikkeling te komen.

Oorzaak is altijd vocht, maar wat houd dit nu feitelijk in?

Vocht kan aanwezig zijn als gevolg van lekkage, optrekkend vocht, doorslaande gevels, condensatie op een koudebrug, en vocht in dampvorm bijvoorbeeld na het douchen, koken, wassen, strijken enz.

Vocht in de omgevingslucht noemt men Relatieve Lucht Vochtigheid (R.L.V.)

Zonder vocht zal een schimmel niet tot ontwikkeling kunnen komen. Een nadeel is echter dat er altijd om ons heen ook vocht aanwezig is.

Dan zou men de voedingsmiddelen waar schimmels op ontstaan kunnen wegnemen horen wij wel eens, ook dit kan niet omdat een schimmelspore op een vervuiling zoals een vingerafdruk al tot ontwikkeling kan komen.

Een schimmel is een organisme die vocht, zuurstof, en voeding nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.

Niet elke schimmel heeft hetzelfde vochtpercentage of voeding nodig.

Temperatuur speelt ook een rol maar ook hier geld, niet elke soort heeft dezelfde temperatuur nodig voor het ontwikkelingsproces.

Schimmels die bij 37  ͦc tot ontwikkeling kunnen komen zijn voor de mens het meest schadelijk.

De meeste schimmels hebben een minimum temperatuur om tot ontwikkeling te komen. Die kan zelfs liggen van 0 tot 5 ͦc. het wil niet zeggen dat schimmels dood gaan bij lagere of extreem hoge temperaturen. Het kan zijn dat de schimmel dan latent (slapend) aanwezig is en blijft. Schimmels die afsterven kunnen echter schadelijke mycotoxinen verspreiden die weer schadelijk zijn voor mens en dier.

In woningen is de ideale temperatuur voor schimmels die het meest voorkomen 20 tot 35 ͦc.

Zuurstof is ook van belang voor groei ontwikkeling van schimmels alleen is dit dermate weinig dat dit vrijwel nooit word genoemd. Dit is echter wel de reden dat een schimmel zich altijd eerst aan het oppervlak zal ontwikkelen.

Wat is er nodig voor schimmels om verder te groeien in woning of pand?

 • Vocht
 • Zuurstof
 • Voedingsbodem
 • Temperatuur
 • Zuurgraad

Een voedingsbodem is echter altijd en overal aanwezig, net zoals zuurstof en vocht. Voor elke soort schimmel zal een bepaalde stof in een product aanwezig zijn waar de betreffende soort goed op kan groeien en ontwikkelen.

Voedingsstoffen kunnen divers zijn maar voornamelijk organische stoffen of bestanddelen.

Schimmels hebben het vermogen om koolstof uit de omgeving te absorberen. Koolhydraten maar ook vetten en eiwithoudende stoffen zijn hier voorbeelden van.

Stikstof is ook van belang, dit komt voor in organische bouw en afwerkingsmaterialen.

Mineralen behoord hier ook toe.

Nou is het niet zo dat schimmels veel voedingsstoffen nodig hebben om te ontwikkelen, maar als de schimmel zich eenmaal heeft ontwikkelt zal deze er alles aan proberen te doen om te overleven.

Hierdoor komt het dat schimmels zich zodra deze zich “ aangevallen “ voelen zich massaal willen verspreiden.

Schimmels zijn onder te verdelen in verschillende soorten.

We spreken over;

 • Hout aantastende soorten
 • Hout verkleurende soorten
 • Oppervlakte schimmels
 • Schimmels die nuttig zijn in de voedingsmiddelen industrie en waar medicijnen van gemaakt worden
 • Schimmels die schadelijk zijn voor mens en dier. (aantasting van de gezondheid)

Een hout aantastende schimmel zal cellulose lignine of hemicellulose willen afbreken of een combinatie hiervan.

Een hout verkleurende schimmel zal het hout niet afbreken maar zal wel zorgen voor verkleuring aan het houtoppervlak, dit zorgt ervoor dat hout wat is verkleurd door hout verkleurende schimmels bijvoorbeeld moeilijk over schilder baar zijn.

Een oppervlakte schimmel kan op elk oppervlak groeien, maar zal hierna voeding uit het oppervlak willen nemen om verder te kunnen ontwikkelen. Dit kan o.a. zijn; sierpleister, stucwerk, behangpapier, kalkpleisters, mineralen,  pleisters, gipspleisters, lijmproducten, vloerbedekking of houten ondergronden, beton of een coating die is aangebracht.  Ook vervuiling van een oppervlak door etensresten of uitwerpselen van ongedierte kunnen een voedingsbron zijn voor schimmels.

Schimmels die nuttig zijn voor de voedingsmiddelen industrie kunnen bijvoorbeeld zijn;  schimmels waar men brood mee laat gisten, of kaas mee op smaak brengt maar ook waar uw biertje mee gebrouwen word.

Schimmels die schadelijk zijn voor mens en dier komen het meest voor in woningen. Sporen zijn altijd aanwezig en normaal zou dit geen probleem zijn voor de gezondheid. Mens en dier die een verminderde weerstand hebben kunnen door inademen van schimmelsporen echter ziek worden. Het is niet zo dat men direct ziek word van een bepaalde schimmel maar u kunt hier wel gevoelig voor zijn of allergische reacties van krijgen.

Bent u eenmaal allergisch voor een bepaalde schimmel dan zal dit altijd zo blijven, maar met medicatie kan u dit in de hand houden.

Schimmels kunnen leiden tot gezondheidsklachten maar niet iedereen zal voor dezelfde soort schimmel gevoelig zijn. Gezonde mensen zullen ook minder snel klachten ondervinden dan mensen waarbij de weerstand (zoals in de wintermaanden bij griep) naar beneden gaat.

Schimmels kunnen in en op het lichaam allerlei klachten geven.

Klachten die voor kunnen komen zijn;

 • benauwdheidsklachten / kortademig
 • Hoesten
 • Vermoeidheidsklachten
 • Slechte eetlust
 • Hoofdpijn
 • Eczeem
 • Depressie
 • Gele nagels
 • Darmklachten
 • Huidaandoeningen
 • Opgeblazen gevoel
 • Jeuk
 • Herhaaldelijk terugkerende infecties
 • Slechte adem
 • Slecht zien
 • Oorpijn en doofheid
 • Gewrichtspijn
 • Zenuwpijn
 • Verlamminsverschijnselen
 • Spierklachten
 • e.a.

Voor de hierboven genoemde klachten daarvoor zal u naar een specialist moeten. Raadpleeg hiervoor altijd uw huisarts deze kan u doorverwijzen.

Het doen van een bloedproef naar schimmelsporen en een test waar u allergisch voor bent kan veel uitsluiten maar u gaat hiervoor naar Huisarts of ziekenhuis, uw woning kan dan nog altijd de bron zijn van de besmetting of klacht.

Naast een onderzoek van u of uw naasten  is uw huis ook belangrijk omdat u hier de meeste tijd van uw leven doorbrengt.

Kijk naar schimmels in uw woning, ook onder uw bed, of achter die kast in uw slaapkamer. Let op verkleuringen van wanden of vloerbedekkingen. Let op muffe geuren, of penetrante olieachtige lucht, of een champignon geur.

Weet u het niet of u komt er niet uit vraag dan uw buren om mee te kijken, u kunt bijvoorbeeld over bepaalde zaken heen kijken die voor u gewoon zijn, terwijl die voor een ander juist als de oorzaak aan te wijzen zijn.

Komt u er niet uit dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Vragen kost niks u kunt beter een keer te veel naar uw Huisarts of specialist gaan dan dat u met gezondheidsklachten blijft zitten.

U leeft tenslotte maar één keer.

 

Met vriendelijke groet,

H. Noordberger