Hout / cellulose en Huiszwam

Posted by on okt 14, 2015 in Blog | 0 comments

Hout, cellulose en huiszwam

Hout is er een vele duizenden soorten, van matig duurzaam tot zeer duurzaam. Hoe duurzaam ook, het cellulose in hout is gevoelig voor aantasting door schimmels, bacteriën en insecten. Stelregel is: hoe droger het hout, hoe minder gevoelig voor aantasting. Grootste bedreiging voor uw hout zijn de houtaantastende schimmels huiszwam, kelderzwam en poriënzwam

Hout

Hout is er in uiteenlopende sterkte, hardheid en duurzaamheid. De ongeveer 44.000 houtsoorten zijn ruwweg in te delen in vijf duurzaamheidsklasses, waarbij zeer duurzaam klasse 1 is en matig duurzaam klasse 5. Naaldhout is vaak minder duurzaam dan loofhout. Maar alle soorten hebben spinthout, dat gevoelig is voor houtaantasting . Ook spinthout van de duurzaamste houtsoorten is gevoelig voor aantasting. Alleen het kernhout van die soorten is harder en moeilijker af te breken door schimmels. Insecten bacteriën of schimmels tasten alleen vochtig hout aan.

Cellulose

Met een aandeel van veertig tot zestig procent is cellulose het hoofdbestanddeel van hout. Het witte, dradige cellulose is een bindmiddel in hout en vele producten zoals verfsystemen en lijmproducten. Cellulose is een polysacharide, opgebouwd uit meerdere eenheden koolhydraten. Cellulose is gemaakt van een natuurlijk polymeer die bestaat uit glucose, zetmeel en glycogeen. Cellulose is moeilijk afbreekbaar en voor de mens zelfs onverteerbaar. Voor afbraak zijn enzymen nodig: insecten bacteriën en schimmels die over het bestanddeel cellulase-enzym beschikken.

Huiszwam

Grootste bedreiging voor uw hout zijn de houtaantastende schimmels huiszwam, kelderzwam, poriënzwam, poederzwam en plaatjeshoutzwam. Huiszwam breekt de cellulose in het hout af, dit wordt ook wel droogrot of bruinrot genoemd. Door de afbraak van cellulose ontstaat vocht in het hout, een ideale voedingsbodem voor schimmels. Als de huiszwam eenmaal is ontsproten, dan is deze in staat om over grotere lengten van een gebouw zelf vocht te transporteren naar droog hout om ook dit aan te tasten. Door de afbraak van cellulose blijft er een restant lignine over. Dit heeft geen kracht, waardoor hout afbrokkelt en mensen bijvoorbeeld door vloeren zakken.

Andere houtaantasting

Naast bruinrot zijn er meer houtaantastingen door schimmels en zwammen mogelijk:

Witrot – door elfenbankje, bruine eikenzwam, witte tandzwam en geelbruine plaatjeshoutzwam

Zachtrot – schimmels die lijken op witrot

Houtverkleurende schimmels

Houtborende insecten – door boktor, grote houtworm, kleine houtworm, spinthoutkever, ambrosiakever en houtwespen

Paalrot – door zo’n tien soorten bacteriën