Begeleiding en controle

Nedon kan de uitvoering van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zoals die zijn beschreven in de rapportage, begeleiden en controleren. Nedon voert voor u directie op het werk, controleert het naleven van de veiligheidsvoorschriften en ziet erop toe dat de uitvoerende partij de werkzaamheden verricht zoals overeengekomen.

Oplevering Nadat de uitvoerende partij gemeld heeft dat de werkzaamheden klaar zijn, kan Nedon het werk opleveren. Dit betekent dat Nedon het uitgevoerde werk controleert en indien nodig aangeeft waar welke verbeteringen noodzakelijk zijn. Indien er geen verdere bijzonderheden meer zijn, plaatst Nedon in de meterkast een sticker met daarop aangegeven:

  • het object
  • de uitgevoerde werkzaamheden
  • de gebruikte middelen
  • de toelatingsnummers
  • de applicateurs
  • de opleveringsdatum
  • opgeleverd in opdracht van …

Ook tijdens de garantieperiode kan Nedon op verzoek controles uitvoeren. Het resultaat van die controles wordt vastgelegd op de sticker in de meterkast. Bijzonderheden worden schriftelijk bij de opdrachtgever gemeld.