admin

Hout / cellulose en Huiszwam

Hout, cellulose en huiszwam Hout is er een vele duizenden soorten, van matig duurzaam tot zeer duurzaam. Hoe duurzaam ook, het cellulose in hout is gevoelig voor aantasting door schimmels, bacteriën en insecten. Stelregel is: hoe droger het hout, hoe minder gevoelig voor aantasting. Grootste bedreiging voor uw hout zijn de houtaantastende schimmels huiszwam, kelderzwam en poriënzwam Hout Hout is...

Read More

Schimmels zijn altijd en overal

Schimmels zijn altijd en overal om ons heen in de vorm van sporen Door isolerende maatregelen, kierdicht maken van woningen en bouwfouten ontstaan omstandigheden die voor schimmels ideaal zijn om tot ontwikkeling te komen. Oorzaak is altijd vocht, maar wat houd dit nu feitelijk in? Vocht kan aanwezig zijn als gevolg van lekkage, optrekkend vocht, doorslaande gevels, condensatie op een koudebrug,...

Read More

Zwaminspectie Ondernemend Nederland op RTL 7

Nedon is benaderd om een item te maken voor Ondernemend Nederland op RTL 7 We geven hier een klein kijkje van wat Nedon tijdens inspectie en begeleiding van werk tegenkomt. Misschien leuk voor u om even te bekijken?  

Read More

Nedon Adviesburo

Nedon Adviesburo

is een onafhankelijk advies buro gespecialiseerd in vocht, schimmels, insecten, zouten, aantastingsprocessen, stankproblemen en bouwfouten. Omdat Nedon een onafhankelijke kijk heeft op de situatie in uw pand,  weet u zeker dat u een onafhankelijk rapport krijgt waarin staat vermeld wat de situatie is in uw pand. Hier wordt dan een werkbestek en kostenindicatie in opgenomen. Nedon kan voorzien in...

Read More

zwaminspectie

zwaminspectie

Onafhankelijk en gespecialiseerd op vocht, schimmels/zwam, insecten, stankproblemen en bouwfouten. Daarnaast treden wij op als getuige deskundige bij geschillen. Tevens doen wij controle, begeleiding en oplevering van de geadviseerde werkzaamheden met hieraan gebonden 10 jaar garantie! Na de inspectie worden alle bevindingen in een rapportage benoemd.

Read More